Oct 21, 2012

Arctics

Sommaren 2007 drog sig istäcket runt Arktis tillbaka i större utsträckning än någonsin tidigare uppmätt. Detta sedan mätningarna startade vilket iofs var så sent som 1979. Då nyttjandet av satelliter gjorde detta möjligt i någon mera pålitlig utformning.

På våren det året 2007 så var Arktis täckt av 15m km² - ett område stort som 90% av Ryssland. Medan i mitten av september, när täcket anses nå sitt minimum vara nere på så lite som 4.17m km².

Det kan man översätta i jämförelse till Europeiska Unionen minus Grekland! (Economist 22-28 sept 2012)

Sedan 2007 har istäcket utvidgats igen lite varje år fram till denna sommar 2012, då det helt krossade tidigare minimum rekord igen! Ner till lägre än 4.17m km² redan i augusti!

NSIDC, Amerikas nationella snö och is data center, mätte den 16 september ytan till så lite som 3.41m km². Det är EU minus Storbritannien, som sedan tidigare ej är medlem i den monitära unionen EMU, Tyskland, Irland och Portugal samt även Grekland.

Att den sk Sommar isen minskar så mycket anses förstås bero på växthuseffekten. Dess direkta effekt blir förstås att varmare luft, hög temperatur smälter mera is. Och indirekta effekter såsom att salt vatten från Nord Atlanten strömmar upp till Barents hav. Samt, att mera fuktig luft fångar den varmare luften vilket genererar mera moln och på så sätt håller värmen längre. Det blir varmare vintrar.

Studier och terrängmodeller visar att denna uppvärmning får till effekt att det blir allt mindre gammal is och mera ny ömtåligare, som lättare smälter, och tunnare is. Det finns fortfarande en möjlighet att vindar och vädersystem i kombination vänder denna trend, men möjligheterna till detta anses små.

Enligt NSIDC så har ett "nytt system" eller "new regim" etablerat sig på Arktis. Vilket snart kommer resultera i att sommar isen täcker så lite som 1m km². Vilket är samma som ytan av Tyskland och Frankrike. De stora aktiva aktörerna inom Euro konflikten.

I dessa bråda tider så kommer jag obetänkt in på just EU som jämförelse, vilket använts i Economist som måttstock av isens utbredning och yta. Då ekonomin inom den monitära delen sviktar och anses allt genom bräcklig så finner jag jämförelsen än mer påtaglig. Att Grekland har tinat bort vekar rätt uppenbart. Om Portugal och Irland skulle gå samma öde till mötes kan väl inte heller anses orimligt. Att Spanien inte kommer på tal ens känns ju helt given.

Att en bank union ska vända dessa vindar verkar Merkel & compagnie Allemagne mota i grind. Även här känns det som att molnen hopar sig och späder på vädersystemen mot vidare torka.

Komiskt nog så är även ursprunget inom EU eller stål och kol unionen som det hette en gång i tiden. Det kanske är så att just kolbränningen är första bidrag till dagens växthus effekt?! Så kanske forskarna kan använda resurserna på ett mindre kostsamt alternativ, läsa ekonomi nyheterna och göra grafer över det fortsatta monitära samarbetet och utveckling. Som ett riktvärde för kommande öppna väst passager.

Historien fortsätter...No comments:

Post a Comment