Dec 26, 2012

Lavin fara i Svenska fjällen

Ekot och sveriges Radio rapporterar idag, 12-12-26, om stor lavin fara i våra svenska fjäll

"Hård blåst och nysnö gör att lavinfaran i de svenska fjällen har ökat de senaste dygnen.


I Bydalen och Tänndalen var lavinrisken på annandagen klassad till tre på den femgradiga skalan.
Det innebär att laviner utlösta av människor är sannolika och att spontana laviner är möjliga.
– Pistade områden är säkra, men att ge sig ut i andra områden är direkt livsfarligt, där är lavinrisken mycket stor, säger Kjell Johansson på polisen i Östersund.
Lavinfaran anses stor även i Åre, som klassas som en tvåa. I Vemdalen och Ramundberget klassas lavinfaran som ett på samma skala"

Förvisso bra att lavin säkerheten påtalas och upmärksammas, speciellt under en helg som denna då det rör sig mera människor än vanligtvis i skidanläggningarna. Just när det är storhelg som påsk, sportlov och just jul.
Tyvärr kan det väl dock bli bakslag och så att folk tappar intresset om det används i allt för stor utsträckning mera som avskräckning för att få folk i gemen att hålla sig i pisterna istället för bredvid. På senaste tiden så verkar det ha gått inflation i SMHI´s vädervarningar, det hör nästan till vardagen att det ligger en klass 2 eller i vart fall klass 1 varning ute gällande rådande och kommande väder.
Kan det vara så att det helt enkelt har införts ett lägre gränsvärde för vad som klassas som så pass extremt väder att det för en generell varning!?
Eller har vi verkligen fått så pass mycket sämre väder så pass ofta?


Om det faller sig så att det blir ett symbios mellan helgledigt och hög lavinfara så finns risken att den senare får en dalande uppmärksamhet och vi får se motsatt effekt när det inte finns något att varna med

I Östersunds posten stod följande att läsa:

Det har blåst och kommit nysnö och drivit ihop. Det är då hängdrivorna bildas, säger det länsvakthavande polisbefälet Johansson.

Vid klart väder ser han Bydalsfjällen från hemmet i Oviken. Men när han vid 05.30-tiden på onsdagsmorgonen körde bil till jobbet i Östersund så snöade det kraftigt, vilket ytterligare kan öka lavinrisken. Slut citat

Ja, tillbaka till grundkurs 1 i lavinskolan. Snö = höjdlavinrisk = sant, hängdrivor = höjd lavinrisk = Osant (inget med varandra att göra ens)

På senare år har det skett en rejäl uppryckning bland den svenska fjällanläggningarna, på de större i vart fall. Och från att det tidigare skyltats från Polisen gällande "Varning Lavinfara" under vinter som sommar utan anpassning till verkligheten så har trenden varit mot det positiva hållet. Och det har känts lite mera aktuellt och skyltarna har t-o-m plockats ned under sommar halvåret!
Men om trenden blir att lägga ut generella varningar så fort det blir helg och ledigt så finns nog risken att intresset svalnar bland åhörarna.
En vedertagen Trea på lavinskalan är förvisso ganska högt och något som ska beaktas vid offpist åkning. En Tvåa på samma skala kan dock inte anses som speciellt alarmerande. Men rent krasst så är det ju så att så fort det finns snö finns en lavinrisk!
Enligt statistik från Fjällsäkerhetsrådet omkommer 6-10 Svenskar i lavinolyckor varje år, 90%+ av dem sker utanför Sverige.
*) Lavinterräng är branta sluttningar och platser med ovanliggande branta partier
Bedömningen gäller för det område som kan nås genom att glida från en öppen lift, och varifrån utförsåkaren sedan kan glida tillbaka till en lift eller nedfart, om inte anläggningen angett annat


Håll koll på väderrapporter och anläggningens lavinskala, åk aldrig ensam och var alltid utrustad med spade och sond och transceiver. Och lär er hur dom ska användas!!!
Och känner ni er osäkra (eller om det ser för bra ut), lämna det till senare. Att det finns spår sedan tidigare betyder inte att det är 100%

Några bra länkar
Öppna skidanläggningar; Snörapporten
Svenska liftanläggningars Organistaion; SLAO
Om det ändå händer; Freeride

// 

Dec 24, 2012

Christmas foehn

...long away from fun...

After some mega dumps of snow and cold weather the Alp range has suffered from a period of spring conditions, with as today more like late spring skiing. Long gone is the great fluffy poudreuse. And back is the unwanted foehn

And the next days dosnt look much better...but I guess some of the Christmas piste fighters isn't to disappointed.

It is with sadness to see all the nice built up ice routes slowly disappearing again. But with last year fresh in memory it's not over yet. Late January suddenly changed the ice situation to a mega situation with routes forming that hardly ever had before. It was close to that even the giga waterfall down in Vallèe l'Arve was formed and I was really close to give it a try...

At least in the north facing slopes the ice is still ok, and if the wind just drops enough so the Midi lift will open hopefully the mixed routes would be in still up there!?

Just to keep the tools swinging I made my way up to the base of Aig d'armancette today and climbed the standard route le Cascade, which is in ok shape but a lot of water running under the ice cap. So some passages felt like creux.

 

Since the day was nice I continued upwards after the last pitch, I didnt anyhow find the upper anchours. The distans up to the summit of Dome don't look to far a close distans, but the last slug up isn't that close ones there. And with the whipping wind the last bit dosnt feel worth it this time. So heading down back to Santa instead.

 

Finally down after a couple of offset rappels and snow plodding the remaining skiing does just that, remain!

 

//Styrkan his en fågel sitter i vingarna, hos människan finns den bland sina vänner.

God jul önskas och tack för att ni följer mig via mountain passion

 

Dec 23, 2012

Sverige på slutet av -80 talet och början av 1990

Strömmarna av asylsökande ökade lavinartat. Ryktet om den svenska generositeten spred sig över världen. Hösten 1989 hade det gått så långt att Invandrarverket tvingades sätta upp tältläger för att kunna bereda plats för alla. Situationen hade blivit ohållbar. I december 1989 tog den socialdemokratiska regeringen det stora steget att stänga Sveriges gränser för asylsökande, utöver dem man var skyldiga att ta emot enligt Genéve konventionen samt personer med ett särskilt starkt behov avskydd. Det så kallade Luciabeslutet. Det fanns inte resurser att ta emot fler. Alla riksdagspartier utom Folkpartiet stod bakom. Signalerna uppfattades av omvärlden, och antalet asylsökande sjönk kraftigt


I januari 1991 är de borgerliga partierna fortfarande i opposition och hoppas, utan att ha en aning om, att de ett drygt halvår senare ska bilda regering. En grupp inom moderaterna med Carl Bildt i spetsen skriver en motion som i backspegeln idag ter sig tämligen intressant.

Bildt med flera har bland annat följande formulering:

"Det är viktigt att det internationella samfundet angriper grundorsakerna till varför människor flyr , tex genom utvecklingsinsatser i ursprungsländerna. Erfarenheten har visat att svåra kulturkrockar kan uppstå vid flykt till främmande länder med helt andra kulturmönster och att det troligen varit långt bättre att bistå flyktingarna i eller i närheten av deras hemländer, tex genom näringslivs eller bostadsprojekt, Ökande ansträngningar bör också göras när det gäller invandrares repatiering, då förhållandet i deras hemländer förbättras"

Moderata samlingspartiet anser att vissa ekonomiska resurser för flyktingmottagande och utvecklingsbistånd istället bör omfördelas till förmån för insatser i fattigare länder för att förebygga flyktingströmmar

I motionen konstaterar man att andelen asylsökande som får stanna efter det socialdemokratiska Luciabeslutet minskat till cirka 50 procent jämfört med 80 procent tidigare. Carl Bildt och de övriga tolv moderata motionärerna är nöjda med det socialdemokratiska Luciabeslutet och vill att det ska stå fast

I den här vevan börjar flera nya partier att röra på sig i opinionerna, bl.a. Ny Demokrati gör ett snabbt in och tack för det, även utträde från den svenska riksdagen. Många av oss minns säkert, numera med skam, en viss monsieur Westerbergs dramatiska utträde från TV soffan. Lämnandes bakom sig ett antal förvirrade högerpolitiker som oroligt skruvade på sig utan att veta varken bak eller fram. Dessutom kommer Kristdemokraterna in för första gången i riksdagen. En milstolpe i svensk politik!

Ett annat parti som börjar göra väsen av sig är det numera tragiskt nog, än mer bekanta SD eller Sverige Demokraterna. För att påminna så kanske vi kan dra oss till minnes de kravaller som härjade under början av 1990 talet samt den politiska oro som spred sig inte bara i Sverige. Då med en arbetslöshet på ofattbara 3.5%!

Antirasistisk märkesdag i Lund

1853 kommer en silleblixt upp att minnet av Karl XII:s dödsdag borde högtidlighållas i Lund. Då denna under två år haft just Lund som sin residens stad, 1716-1718.

Ett firande som med vissa smärre avbrott hållit i sig genom åren, bl a på grund av två styckna världskrig. 1991 så avsåg en koalition av antirasistiska grupper att stoppa detta jippo (som under årens gång samlat på sig en allt större skara av högerextrema grupper och skinnheads) och genomförde en blockad på Stora Södergatan mot fackeltågets marschriktning, med barrikader och tillresta aktivister från bl a Danmark. Polisen gav upp och fackeltåget inställdes. Detta blev i praktiken slutet på Karl XII-firandet den 30 november som numera istället räknas som en antirasistisk märkesdag i Lund. På platsen placerades tio år senare ett minnesmärke i form av en gatsten med texten "Här stoppades rasismen 1991-30-11"

I samband med detta så sprids rasistisk propaganda allt mer, invandrarna hamnar i ett olustigt fokus och mitt i allt ihopa så träder den som kommer att kallas för Lasermannen in på scenen. Något som i första hand ter sig tämligen harmlöst då en yngre person ger sig till känna som just ovan nämnda och medger att han belyst personer med sin i London inköpta laserpenna, "det var liksom kul att skrämma folk"

Dessvärre tar det inte slut därmed utan det visar sig finnas en allt för uppenbar person som senare visar sig gå under namnet John Ausonius. Som slutligen grips efter att mirakulöst bara lyckats ta livet av en person, gjort en annan förlamad för livet och skottskadat ett flertal utöver detta.

I spåren av detta så träder vår dåvarande kultur minister in i handlingar under ett sedermera omtumlande möte som hålls den 5 februari i Rinkeby. Då allt fler grupper känner sig osäkra rent rättsligt och osäkerheten är av naturliga skäl stor då det för många har uppstått en situation i Sverige som drastiskt tagit dem tillbaka till förhållanden som man tidigare flytt från, nämligen våld och terror. Under den debatt som arrangerats så uppmanar kulturministern plötsligt den upprörda skaran av samlade att förenas i sången We shall overcome. Att effekten blir rätt dramatiskt är kanske inte så svårt att lista ut?

I ljuset av detta så strålar SD upp på vår politiska himmel och står där i bakgrunden med ett flertal tvivelaktiga medlemmar som huvudpersoner. Medan ett parti som Ny demokrati genomskådas och snabbt försvinner så är SD's politik dessvärre betydligt mera lågmäld och genomtänkt och tillåts leva vidare. Så till den grad att vi idag lever med den i en allt för levande vardag och utgör sig vara ett av de största partierna i Sveriges riksdag. Att delar av partiledningen kammat till sig borde väl varje modern svensk medborgare snabbt kunna lista ut och genomskåda, och därmed inse att bakom denna tragiska fasad står samma vanliga fascistiska människosyn som visat sig genom historien.

Vilket annat modernt parti skulle ha högt uppsatta medlemmar som går runt med järnrör och slänger slagord efter helt hyfsade Svenskar. Ett parti som finns representerat i vår riksdag?!

Nu har vi chansen genom ett kommande val 2014 att på ett demokratiskt och nyktert synsätt visa detta, genom att ge våra röster till de partier som förtjänar det och verkar för en långsiktig hållbarhet.

Att vi i Sverige som resten av Europa och världen behöver allas vårt engagemang och deltagande. Ett resolut sätt att visa vårt gemensamma beroende vore om alla dessa s.k invandrare under en dag lade ner sina arbeten och stängde sina butiker och verksamheter.

Inte så kul!

Vill vi stödja personer som Alsonius, ge röster till partier som SD?

Än är det inte förlorat...

 

Dec 22, 2012

Poudreuse

Finally, mr Santa is heading towards the Alps so the lifts are opening!

Didn't see any les reine du père noel. But I had a couple of turns with the local rabbit at les Contamines made the day, outruned for sure...

 

//En deladupplevelse betyder inte att man delat samma upplevelse

 

Dec 20, 2012

Lära oss sticka och skicka CV

Måste erkänna att detta återkommande tjat om krisen i Europa börjar kännas tämligen utstuderat som återkommande källa för tillflykt

Detta är det mest konkreta som Alliansen och dess partier har åstadkommit vid makten, "...det är ju krisen i Europa"

Så fort det dyker upp något som stavas kris så hänvisas till just detta, samtidigt som man försöker få oss här i Sverige att tro att dom är det självbärande partiet som fixat den här ekonomin. Så lätt lurade kan vi väl inte vara!?

Men det är som det i sammanhanget största partiets egen historiebeskrivning, blaha blaha...

På dessa 6 år har vi sett s.k Coacher som dykt upp både här och där, via vilka folk får lära sig både sticka och skicka CV.

Sedan har vi vuxendagiset FAS 3, inte att förglömma! Där deltagarna har ett stort gemensamt, arbetslös i minst 450dgr och en fantastisk inkomst källa för "anordnare". För fram detta i argumentationen för det är ju närmare sanningen. Stolt skulle jag knappast vara i era skor.

Men skattebetalarna är säkert nöjda med vad Arbetsförmedlingen och coacherna åstadkommer?

Hänvisa inte bara till Europa krisen! visa i stället lite kurage och gör något åt eländet.
Och den som händelsevis funderar över den moderna påfunna moderata historien kan ju länka in sig här

Fas 3 pyssel...
 

Det låter lika tappert tomt som detta

"I vår sjunde gemensamma höstbudget presenterar vi i Alliansen satsningar för stärkt tillväxt och konkurrenskraft...Alliansens forsknings- och innovationssatsning syftar till att skapa bättre förutsättningar för världsledande forskning och till att idéer omsätts till produkter i svenska företag. Ett starkt forsknings- och innovationsklimat och sänkt bolagsskatt bidrar till växande företag och nya arbetstillfällen i Sverige i den knivskarpa internationella konkurrensen"

 

Ja håll i hatten för denna dubbelmoral saknar närmast motstycke i modern svensk historia!


// Förneka aldrig dina egna övertygelser bara för att få lugn och ro

 

Dec 16, 2012

Cogne, an ice story

Big loads of fresh white powder all over the Alps made our front forward plans for some stunning Alpine ascents totally out of the question. After some depressive hours of modern small talk and new planning (read SMS and mail en masse) we headed for an afternoon work out in le Parc Thermal in Fayet which always tend to keep its quality high. Specially regarding the involved access question and it's exposed terrain...!

Boys with toys...Parc thermal a Fayet

Next morning we had our heads turned south and direction Italy and the ice safe Vallèe d'Aoste and Cogne as final destination. Didn't make us disappointed this time either, the high quality espresso, great jambon cru and the Aosta wine... And, there was also ice! But no one to share it with, so we had to do all those number of ice routes just by our self, with out the later in season crowds. And to add to the plus the cold keept us going as well... Arriving at perfect espresso time around 09:30 the temp was around -5 but the next days we had well below -15C

Since both of us are very much into snow plodding we picked the Lillaz Gully route as a prémiere choise. Unfortunate we found an old track going up the hill so it wasn't as bad as hoped for, still enough to keep us waiding up to our waist here and there but mostly not deeper than up to Erik's knees. Which is about up to the hips on me, sort of

View over Lillaz Gully from the parking

Finally at the base of the gully, I warm my toes for a while, getting them heated up and during the time start rigging the gear, asking Erik to hand out the rope. Then he pics up this unsure face, staring to look around and finally admit that it's not here...most have come off during the walk up...

Well, I could make out that he wasn't kidding about this so what to do

Back down the hill, at least now I can work the heat back to the toes. And after a couple of 100rds meter down I see la corda laying nice and neat just before the ski track. And, after some more plodout we are ready to continue with todays goal, climb something. And if that wasn't enough we even had it on film with me behind the camera, what a comic!

Note the rope drop...!

Lillaz Gully

And to my realif the climb is worth every bit of sweat. A nice thin string of ice takes me up the first pitch, never desperate but just takes a bit of cautioun. The route is devided between some steeper ice and mixed parts and some snow filled up in the colouir. but overall a nice 6 pitch climb.

Erik Neergaard at work

Arriving at the what would be the crux pitch, second last one. It looks fairly dry but a nice crack on the left gives good support, backed up by an ice screw at the bottom. With the crack crux fresh in mind the last pitch should be a runner, but some most interesting spindrift makes it harder then suspected. Adding a bit more alpine feeling to the climb.

Topping a dinner at Bon Bec, Cogne, with some fromage d' local

Next day we are back in Lillaz Riva again. With no special goal, just looking what seems to be in condition. And trying to stay as warm as possible in the freezing temperature, which is well below -15C

First choise is a nice looking ice wall that goes over to a steep chandelier, which we with great interest start swinging our axes into. Back home it turns out to be "Stella Artice" WI5 that we had been knocking a fair amount of ice off.

Next goal is on the opposite slide of the valley and "Candelabro del Coyote" WI4/5, 4 pitches

Del Coyote is the route to the left, Tuborg to the right

Again looking much easier from distans but once on it, the cold dry ice gives a fair amount of resistance, hard to protect and difficult to get bomber if any placements on. A workout!

ClickNext morning we take it a little slower letting the sun do some work on the air temp. Loading up the car and preppering the skis with skins before departing. Jumping into the car it feels very "stiff" and tired. And turning the key it gives the answer, a quiet click is all that is heard. The fan whistling in the back ground but no life to the engine. The diesel has frozen solid!

As always the local Italians are more then helpful, and Monsieur Herren from la Barme are soon there to help us pulling the van to the local garage. Not to surprised that a diesel dosnt start on a day like this.

-We had -19 at Valnontey this morning, so not a good night for a clean diesel engine, we have this problem all the time here. I belive him! A know fact with the new clean diesel


With the Mercedes safe and secure in the garage we were keen to get going to get cold ourselfs. So a lift up to Valnontey, since we heard it was the coldest place at the time. And then up to first obvious icefall, just to get some climbing done. And aiming for "Ingnegneria" ll WI4/5The ice has this perfect looking shape, with the first pitch not just step but a bit tricky as well on the upper chandelle. Two good ice screws and a good belay later I take of for next pitch, which soon sends me a big piece of ice on my cheek. A bit of cussing back on it I continue the climb. But when Erik arrives he looks a bit concerned and drops the news that "that should probbobly been sewn, your bleeding quite a lot"


A handful of snow trying to clean up the face turns it very red, and with something hanging loose on the side I must agree to call it the day. Back down to the village, find some water to clean up and at least put some sport tape on it...what a day indeed!


Fixed up!

Pow pow Stoked
Time to park the axes in tha back of the car and get some skis under the feets before this take a really bad turn. And taking about that it turns out to be a decision of the week, with a big load of fresh cold powder arriving we got more then Stoked on a pow pow day on Helbronner, Courmayeur.Vallèe d'Aosta, Cogne

It is one of 3 valleys on the North side of Gran Paradiso, which also is the name over Italy's highest peak with the same name (the highest peak which hasn't any borders or shared with France or Switzerland)

The area is famous for the ice climbing but also the cross country skiing and ski touring and in summer it's a lot of people trekking

Aosta is the closest bigger city and the closest airports are Milano, Turin and Geneve

During December and January it can be quite cold since the village is suited at over 1300m, but later on it is often crowded with climbers. So be early specially in the weekends.

It is a lot of different places to stay but on of the nicest is hotel la Barme in Valnontey. Which also has quick access to the climbs up in that valley.

Chateau Royal in Cogne is an other good option

Equipment
The area is divided in to valleys, Lillaz and Valnontey. With ice falls and mixed routes up to 600m in length. The belays are fixed in general with good bolts
6-10 ice screws, 7-10QDs, a couple of mid size nuts and cams can be useful
2x50m ropes

Info about ice conditions via Ice climbing Cogne Not so easy to read though

There is a topo from 1999 "Cascades autour du Mont Blanc"
/Bonne chance